Intern meldpunt voor inbreuken op de Europese regelgeving

Elke persoon die werkt in onze instelling (geen leerlingen/ouders) en informatie heeft gekregen over inbreuken tegen de Europese regelgeving kan melding doen bij het hieronder vermelde meldpunt.

Het interne meldkanaal is: [email protected] 

Guimardstraat 1

1040 Brussel

02/507 07 12

Elke melding volgt de procedure van bescherming van personen die zo’n melding doen.