2de graad (derde & vierde jaar)

Voor de tweede graad kies je een studierichting kiezen binnen een finaliteit, naar eigen modelijkheden en interesses. De studierichting Latijn is hier een uitzondering. De basis uit de eerste graad is immers nodig om een vlotte start te kunnen maken in het derde jaar.

Binnen de domeinoverschrijdende richtingen van de doorstroomfinaliteit bieden we een een brede waaier aan richtingen aan. In deze richtingen is er steeds een ruime algemene vorming aan, gecombineerd met een richtingspecifiek gedeelte.

Binnen het domein maatschappij en welzijn, bieden wij drie studierichtingen aan op niveau van drie verschillende finaliteiten.

Domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen

Domein maatschappij en welzijn